كتب منتشر شده

رديف

عنوان

مولف

مترجم

ناشر

1

تجزيه مواد معدني روش ها و كاربرد ها

دكتر احمد روح الهي

علي اكبر ميران بيگي

مجتبي مصطفوي

----

انتشارات ماني

2

الكتروشيمي اصول روش ها وكاربرد ها

كريستوفر ام .ا. برت

آناماريا اوليويئرا برت

دكتر احمد روح الهي

مجتبي مصطفوي

معصومه پير يابي

آينده سازان، شهراب

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/23
تعداد بازدید:
786
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.