دانشجويان دكتري

رديف

دانشجو

تاريخ دفاع

1

زهراحيدري

خرداد94

2

مرجان برازجاني

تير  94

3

فرحناز رضايي مخوري

شهريور 94

4

مينا آسيابي كندلجي

شهريور 94

5

اميد فضل الله زاده

در حال تحصيل

6

فاضل قهرماني فرد

در حال تحصيل

7

يحيي ايزد منش

در حال تحصيل

8

ليلا سادات علوي

در حال تحصيل

9

سيمين دخت رستمي

در حال تحصيل

10

صديقه بصيري

در حال تحصيل

11

فاطمه رسولي

در حال تحصيل

12

فيروزه منوچهري

در حال تحصيل

13

محمد حامد برزگر خالقي

در حال تحصيل

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/22
تعداد بازدید:
1470
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.