مدير گروه

دكتر احمد روح الهي

مدير گروه شيمي تجزيه

وب سايت:  http://wp.kntu.ac.ir/rouhollahi

پست الكترونيك: rouhollahi@kntu.ac.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1395/01/02
تعداد بازدید:
2138
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.